กับข้าวเป็นชุด / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540 - 4 เล่ม : ภาพประกอบ

9747160811 (ล.1) 9747160838 (ล.2) 9747160846 (ล.3) 9747162393 (ล.4)


การปรุงอาหาร.

641.5 / ก392