คู่มือการวางแผนการตลาดสู่ภูมิภาคสำหรับทุกธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ 90 เมือง ทั่วประเทศไทย / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : Agency For Real Estate Affairs, [2540?] - 582 หน้า : ภาพประกอบ

9748942791


บ้านจัดสรร--ข้อมูล.
ที่อยู่อาศัย--ข้อมูล.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ทำเนียบนาม.--ไทย
อสังหาริมทรัพย์--ไทย

333.33 / ค695