นิธิ เอียวศรีวงศ์

ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงในและ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอียวศรีวงศ์. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2538. - 36, 263 หน้า. - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

ไปเมืองตาก สืบค้นเรื่อง "พระเจ้าตาก" แต่พบ "แม่" พระเจ้าตาก -- แห่นางแมว กับ "วิกฤต" ในวัฒนธรรมชาวนา -- สงกรานต์: วิถีชีวิตไทยที่เปลี่ยนแปลง -- พิธีกรรมไหว้ครูสำหรับมหาวิทยาลัยไทยปัจจุบัน -- อุตสาหกรรมท่องเที่่ยวกับผลกระทบต่อวัฒนธรรม -- ประตูท่าแพและดอยสุเทพ -- ผ้าขาวม้ากับผ้าซิ่น และการเกงใน -- ที่นี่ห้ามกร่างแบบนิ่มๆ -- สามเครือฟ้า: ฝันที่เป็นจริง -- พื้นที่ในคติไทย -- พุทธกับไสย -- คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย -- ทำไมคนไทยถึงกิน "ข้าว" ? -- เรื่องโป๊ๆ เปลือยๆ -- แล้วเราก็รักกัน...ใน "โฆษณา" -- คนกรุงเทพ ฯ พูดเหน่อเจ๊กจริงหรือ ? -- ศาสตราจารย์ของ ก.ม.

9747115328


วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / น612ผ