ลอส แองเจลิส / บรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษ, จอห์น วิลค็อค ; แปล, ปณยา หาสิตะพันธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2539 - 326 หน้า : ภาพประกอบ - Insight guides . - Insight guides .

9748934373


ลอส แองเจลิส--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

917.3 / อ732