แผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - [กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2539 - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่


แผนพัฒนาการท่องเที่ยว--เพชรบูรณ์.


เพชรบูรณ์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / บ226ผ