เบกเกตต์, แซมมวล.

คอยโกโดต์ = Waiting for Godot / ของ Samuel Beckett ; เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 - 133 หน้า

9747120402


บทละครฝรั่งเศส.

842 / บ772ค