การทำแหนม / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ. - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540. - 32 หน้า : ภาพประกอบ.

มาทำแหนมกันดีกว่า -- มารู้จักวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำแหนมกันเถอะ -- ทำแหนมกันได้อย่างไร -- กินแหนมกันอย่างไรดี -- มาขายแหนมกันดีกว่า.

9745402532


อาหารไทย (ภาคเหนือ)
แหนม

641.59593 / ศ812ก