สไปเซอร์, ควินน์.

ชัยชนะผู้นำโลก = Heads, you win! / ของ Quinn Spitzer and Ron Evans ; แปลและเรียบเรียงโดย ธานินทร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540 - 409 หน้า

9748946932


การจัดการ
การบริหารธุรกิจ

658 / ส224ช