ข้าวเกรียบฟักทอง / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540 - 40 หน้า : ภาพประกอบ

9745402567


อาหาร.

641.5 / ศ812ข