โจนส์, ฮิลลารี่.

ชีวิตที่ยุ่งเกินกว่าจะเครียด = I'm too busy to be stressed / ของ Hilary Jones ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาติศิริ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก, 2540 - 269 หน้า

9748958205


ความเครียด (จิตวิทยา)

155.9042 / จ892ช