จินตนา บุญบงการ.

เถ้าแก่รุ่นใหม่ : หนทางเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพของคนหนุ่มสาว / เรียบเรียงโดย จินตนา บุญบงการ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540 - 133 หน้า

9747703688


การจัดการธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658.4 / จ482ถ