อังค์วรา.

สูตรเด็ดอาหารอีสาน 100 ชนิด / อังค์วรา, เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2541?] - 128 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดโภชนาการคนรุ่นใหม่ . - ชุดโภชนาการคนรุ่นใหม่ .

9748241963


อาหารไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การปรุงอาหาร.

641.59593 / อ491ส