สเลเตอร์, โรเบิร์ต.

ข้าคือเงินตรา = Soros : the life, times & trading secrets of the world's greatest investor / ของ โรเบิร์ต สเลเตอร์ ; แปลโดย, ภัสรี สิงหเดช - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค์, 2540 - 321 หน้า

9742082723


ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ส373ข