สังคม ฮอหรินทร์.

ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?] - 267 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746032356


พีระมิด.


อียิปต์--ประวัติศาสตร์.
อียิปต์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.2 / ส532ล