ลินด์เซย์, ราเชล

รักซ้อนซ่อนเงื่อน = Innocent deception / ของ Rachel Lindsay ; ประชุมพร, แปลเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2528. - 352 หน้า.

9742454493