ดนัย เทียนพุฒ.

กลยุทธ์การพัฒนาคน : ไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ผู้เขียน, ดนัย เทียนพุฒ - กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541 - 138 หน้า

9747849429


การฝึกอบรม.

658.3124 / ด123ก