มะเขือเทศ : ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ / บรรณาธิการ, อบเชย อิ่มสบาย, กิ่งกาญจน์ ทิพย์สุขุม, จันทร์ทิพย์ แซ่เอี้ยว - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541 - 128 หน้า : ภาพประกอบ - ตำรับอาหารชุดครัวสุขภาพ . - ตำรับอาหารชุดครัวสุขภาพ .

9748644928


มะเขือเทศ.
อาหาร.
การปรุงอาหาร

641.5 / ม269