เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542 - 249 หน้า : ภาพประกอบ

9748353338


ระบบสารสนเทศ.
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล

004 / ท592