ทายาทแห่งพระเจ้า = The Bible story - กรุงเทพฯ : Blackmagic, [2537?] - 178 หน้า : ภาพประกอบ - ตำนานมนุษย์ . - ตำนานมนุษย์ .


พระเยซูคริสต์


คริสต์ศาสนา.

232 / ท379