นุสรา เตียงเกตุ

แม่แจ่ม : วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งล้านนา / ผู้เขียน, นุสรา-เดชา เตียงเกตุ. - เชียงใหม่ : โครงการสืบสานล้านนา, [2541?]. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องบนปก: เมืองแจ่ม : วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งล้านนา.

แม่แจ่มวันนี้ -- เมืองแจ๋ม เจ๋มรัฐ -- วิญญาณล้านนา ณ เมืองแจ๋ม -- ประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญ -- โบราณสถาน โบราณวัตถุ -- ซิ่นตีนจกพื้นเมืองแม่แจ่ม.


วัด--เชียงใหม่--อำเภอแม่แจ่ม


อำเภอแม่แจ่ม (เชียงใหม่)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / น745ม