ดนัย เทียนพุฒ.

ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ = Key performance indicators / ดนัย เทียนพุฒ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์, 2542 - 123 หน้า : แผนภูมิ

9747042754


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.4012 / ด123ด