ยุทธ เดชคำรณ.

ล่องแก่งแม่น้ำปิง / ยุทธ เดชคำรณ - กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2510 - ก-ค, 8, 800 หน้า : ภาพประกอบ


ไทย (ภาคเหนือ)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / ย351ล