ฟริช, มักซ์.

บทละครเรื่อง ความโกรธเกรี้ยวของคุณฟิลิปป์ โฮท์ส ; และเรื่อง ประวัติชีวิต (หรืออยากให้ชีวิตนี้ ไม่มีเธอ) / ของ มักซ์ ฟริช ; - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 - 163 หน้า

9745767794


บทละครเยอรมัน.

832 / ฟ134บ