สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ. - เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

เมื่อยังเล็ก -- เชียงใหม่ในมโนนึก -- เชียงตุง เชียงใหม่: ตอน การเดินเท้ามาราธอน -- เชียงตุง เชียงใหม่: ตอน เสน่ห์เมืองเชียงตุง -- ความภูมิใจที่ท่ากระดาษ: ตอน ภาพความหลังฝังใจ -- ความภูมิใจที่ท่ากระดาษ: ตอน ทรี อิน วัน -- พระสวาทิ: ตอน 1 ใน 7 ของเมืองไทย -- พระสวาทิ: ตอน หลั่งน้ำตาบูชาความดี -- เยือนถิ่นไทลื้อ สิบสองพันนา -- เมืองยอง -- พระไม้เมืองสาด -- กฐินสามแผ่นดิน -- โอบเอื้อเพื่อทุกคน.

9748530434


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


เชียงตุง (พม่า)--ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี

306.09593 / ส832ช