ทวีปยุโรป / บรรณาธิการ, Roger Williams ; แปล, จิตศมน เฟลตัน - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2542 - 498 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - Insight guides . - Insight guides .

9748976335


ยุโรป--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914 / ท199 2542