คาราส, แคทเธอรีน เชียนซี.

ชนะความเครียดด้วยตนเอง = How to cope with stress / แคทเธอรีน เชียนซี คาราส, เขียน ; ธีรนัย, แปลเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 8 - กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542 - 7, 145 หน้า - ชุดจิตวิทยาน่ารู้ . - ชุดจิตวิทยาน่ารู้ .

9747379813


ความเครียด (จิตวิทยา)
การดำเนินชีวิต

158.1 / ค341ช 2542