101 วิธีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเสน่ห์สำหรับแม่บ้านยุค 2000 / ธนกฤต วงษ์ทองดี, บรรณาธิการ - [อ่างทอง] : สำนักงานวารสารเพื่อนเกษตร, 2543 - 86 หน้า : ภาพประกอบ


อาหาร--การเก็บและถนอม.

641.4 / ร194