ธนากิต.

พระราชประวัติมหาราชไทย / ผู้เรียบเรียง, ธนากิต - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2543 - 416 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

9748269116


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ชีวประวัติ.--ไทย

959.3 / ธ231พ