ยัง, ไมเคิล เจ.

XLM step by step ฉบับภาษาไทย = XML step by step / Michael J. Young, ของ Microsoft Corporation ; แปลโดย ชวลิต จีรทีปติสุนทร - กรุงเทพฯ : สามย่าน .com, 2543 - xvi, 362 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดการศึกษาด้วยตนเอง . - ชุดการศึกษาด้วยตนเอง .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

9748776646


XML (ภาษาคอมพิวเตอร์)
เว็บเพจ.

005.71262 / ย223อ