100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536 / สภากาชาดไทย. - [กรุงเทพฯ] : สภา, [2539?]. - 380 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

Y44 M06 D61