ทีเลน, เดวิด.

เคล็ดไม่ลับ การบริหารไมโครซอฟท์ = The 12 simple secrets of microsoft management / ของ เดวิด ทีเลน ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์ - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2544 - 140 หน้า

Y44 M10 D56

9742082812


ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.4 / ท539ค