ประชุม โพธิกุล.

ยุทธศาสตร์แห่งผู้นำ : วิธีการนำที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่ = / ประชุม โพธิกุล - กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536 - 236 หน้า


นักบริหาร.
การจัดการ
ผู้นำ

658.409 / ป241ย