ชนบดี ผดุงวิทย์.

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204-2105) ; การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (05-052-101) / เรียบเรียงโดย ชนบดี ผดุงวิทย์, นิวุธ มงคลกิจ - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2545 - 112 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M08 D53

9744341734


สำนักงาน.
การจัดการสำนักงาน.
สำนักงานอัตโนมัติ.

651.3 / ช134ร