สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.

เกาะสมุย / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง, มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธุ์ - กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548 - 217 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - หนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง . - หนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง .

Y45 M08 D55

9744840714


เกาะสมุย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.93 / ส743ก