สุจิตต์ วงษ์เทศ.

ขุนช้าง ขุนแผน แสนสนุก / สุจิตต์ วงษ์เทศ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 250 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y46 M03 D11

9743225633


ขุนช้างขุนแผน--ประวัติและวิจารณ์.
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.91109 / ส752ข