รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

เล่าเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / ผู้เรียบเรียง, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ธารปัญญา, 2545 - 238 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M01 D11

9749021509


วรรณคดีไทย

895.914 / ร556ล