คอลลินส์, เจมส์ ซี.

องค์กรอมตะ = Built to last : successful habits of visionary companies / James C. Collins และ Jerry I. Porras ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2545 - 179 หน้า

Y46 M03 D56

9749067231


การจัดการธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658 / ค192อ