สิทธิชัย ประสานวงศ์.

รวมสุดยอดโปรแกรม. เล่ม 1, Microsoft Windows, Excel, Word / สิทธิชัย ประสานวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : Business Computer Centre, 2537. - 313, 9 หน้า : ภาพประกอบ.

9748920631


ไมโครซอฟต์ เวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Microsoft Windows (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

005.446 / ส722ร