มาร์คัม, เอฟ.

คิดอย่างมีกึ๋น : เหลาความคิดธุรกิจให้ชัดเจน เฉียบคม โดยไม่มีข้อยกเว้น = Business think : rules for getting it right-now and no matter what! / ผู้แต่ง, เอฟ มาร์คัม, สตีฟ สมิท, มาฮาน คาลซา ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2545 - 29, 279 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M06 D56

9742726205


การตัดสินใจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658.403 / ม458ค 2545