เคล็กก์, ไบรอัน

ศิลปะการครองใจลูกค้า = Capturing customers' hearts / โดย ไบรอัน เคล็กก์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ศุภางค์ รุจนเวชช์. - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส , 2545. - 236 หน้า.

Y46 M07 D52

9749069501


การจัดการขาย

658.812 / ค759ศ