นาคาชิมา, คิโยชิ.

ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง. เล่ม 2 / ผู้แต่ง, คิโยชิ นาคาชิมา ; ผู้แปลและเรียบเรียง, บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544 - 230 หน้า

มีเทปคาสเซ็ทประกอบ 6 ตลับ

Y46 M07 D14

9748328872


ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.6834 / น445ภ 2544