หวางซวนหมิง.

กลยุทธ์ผู้นำ นำด้วย หกยุทธวิธี / หวางซวนหมิง, เขียน ; - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537 - 204 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสุดยอดกลยุทธ์ . - ชุดสุดยอดกลยุทธ์ .

9746022393


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.4092 / ห363ก