ภาณุ อัมพรบุพชา.

โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันและรักษาแผนใหม่ / ภาณุ อัมพรบุพชา, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2541 - 110 หน้า - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง . - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

Y46 M09 D61

9747841037


Stomach diseases--Diet therapy.
Diet therapy

WI300 / ภ431ภ 2541