คาตาเพาท์.

Microsoft Excel 5 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Excel 5 for Windows step by step / ของ Catapult ; เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537 - 433 หน้า : ภาพประกอบ

มีดิสเก็ตต์ประกอบ 1 แผ่น

9745120707


ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

005.54 / ค332ม