วิจารณ์ วิชัยยะ

จิตเภสัชบำบัด = Psychopharmacotherapy / วิจารณ์ วิชัยยะ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, 2518 - 175 หน้า


Psychopharmacology

QV77 / ว519จ 2518