กรกฎ พัลลภรักษา.

ตามรอยนัก(เขียน)เดินทาง 2 : ระยะทางสั้น ระยะวันยาว / กรกฎ พัลลภรักษา. จันทร์ถึงอาทิตย์ / ภาณุ มณีวัฒนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2546 - 120, 78 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

Y47 M06 D00

9743230548


ปารีส--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
แคนาดา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.


ฝรั่งเศส--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914 / ก152ต