เชอร์เบล, คริสเตียน

เรียนภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว = Einfach deutsch lernen / ผู้แต่ง, คริสเตียน เชอร์เบล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ภูเก็ต : เมเทเว ภูเก็ต, 2546 - 303 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y47 M11 D13

9740865003


ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา.
ภาษาเยอรมัน--การออกเสียง.

438 / ช725ร