สุรชาติ ณ หนองคาย

กลยุทธ์การอยู่รอดในทุกสถานการณ์ [computer file] / สุรชาติ ณ หนองคาย. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บ. เอ็ม เอ็ดดูเคชั่น, [2547?]. - 1 แผ่น. - Knowledge CD-ROM (e-training) . - Knowledge CD-ROM (e-training) .


CD-ROM


การจัดการองค์การ