สมยศ ศรีสมบูรณ์

สุดยอดความคิด 10 ผู้นำวงการบันเทิงไทย / ผู้เรียบเรียง, สมยศ ศรีสมบูรณ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เดอะธิงเคอร์เฮาส์, 2547 - 333 หน้า : ภาพประกอบ

Y48 M04 D56

9749265718


ความสำเร็จ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ส274ส