เลนซีโอนี่, แพทริก

อยากจะบ้าตาย--ทำไม? ต้อง "ประชุม" = Death by meeting / ผู้แต่ง, แพทริก เลนซีโอนี่ ; แปลและเรียบเรียง, ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547 - 285 หน้า

Y48 M04 D53

9749251520


การประชุม

658.456 / ล783อ 2547